ΕΛΛΗΝΙΚΑ ENGLISH
VELVET DECO ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΠΑΤΗΤΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑ ΓΙΑ ΔΑΠΕΔΑ ΚΑΙ ΤΟΙΧΟΥΣ Παραδοσιακή πατητή διακοσμητική τσιμεντοκονία υψηλών απαιτήσεων όπως...
Η ΝORDIA A.E. είναι μια εταιρία με βαθιά γνώση και εμπειρία στο χώρο των οικοδομικών υλικών.

Εστιάζει στη βιομηχανοποιημένη ποιοτική παραγωγή κονιαμάτων, συστημάτων θερμομόνωσης και άλλων οικοδομικών υλικών. Ταυτόχρονα έχει σημαντική εξορυκτική δραστηριότητα διακοσμητικών πετρωμάτων και πρώτων υλών.

Στα πλαίσια της Nordia, η Marmoline παράγει σήμερα προηγμένα οικοδομικά υλικά, που συμβάλλουν στην αναβάθμιση των οικοδομικών εργασιών ακολουθώντας τις σύγχρονες κοινωνικές ανάγκες για ενεργειακή αποδοτικότητα και προστασία του περιβάλλοντος.
Created by Tool